Biotherik je medzinárodne registrovaná ochranná značka. Názov Biotherik označuje kvalitný vysokohodnotný, originálny, nelekársky systém na posilnenie zdravia,  prevenciu chorôb, ako aj na starostlivosť po prekonaní choroby. Autor tejto metódy a majiteľ patentu je MUDr. Robert Kovařík, odborný lekár na ženské choroby, fyzioterapiu a kúpeľný lekár z Aachenu v Nemecku.

Biotherik ako nemedicínska metóda sa môže uplatňovať v priestoroch športových klubov, wellness centrách. Jedna z najdôležitejších podmienok absolvovania Biotheriku je kľud, ticho, jemne a potichu znejúca harmonická hudba, ktorá nechá voľný priebeh vlastným myšlienkam a aromatické, prípadne éterické oleje zvolené podľa zdravotného stavu pacienta alebo ročného obdobia.

INDIKÁCIE BIOTHERIK :

detoxikácia organizmu

zlepšuje prekrvenie celého organizmu

zlepšuje výživu všetkých orgánov a orgánových systémov

zlepšuje lymfotok - miazgotok

redukuje následky celulitídy

zlepšuje vzhľad pokožky, kože

- zlepšuje rast vlasov

-  zlepšuje činnosť potných žliaz

- zmenšuje  a brzdí rast bradavíc

- normalizuje hormonálny systém

- dobýja organizmus energiou čím zlepšuje kvalitu života

 

KONTRAINDIKÁCIE BIOTHERIK :

- PACIENT NA DIALÝZE

PACEMAKER

- MENŠTRUÁCIA

 

 .